Oude Gerechtshof Antwerpen

Bouwheer: Regie der Gebouwen, Cel Justitie (FOD)
Ontwerpteam: HUB, Origin, Bureau Bouwtechniek, Optimit, FPC, RCR, Daidalos Peutz, Ney&Partners
Locatie: Antwerpen
Oppervlakte: 22.500 m²
Timing
deelopdracht 1: 2014 - 2015
deelopdracht 2: 2015 - 
Budget deelopdracht 2: € 39.000.000
Status
deelopdracht 1: afgerond 
deelopdracht 2: in ontwerp

Projectondersteuning | Samenwerking

Het oude Antwerpse justitiepaleis aan de Britselei zal tegen eind 2020 opnieuw in gebruik genomen worden. De federale regering wil hier de Hoven van Beroep, Assisen en de Arbeidsrechtbank in onderbrengen.

Deelopdracht 1: studieopdracht voor de opmaak van een masterplan: de transformatie van het oude gerechtsgebouw.

In deelopdracht 1 werden de voorbereidende studies, het bouwhistorisch onderzoek, de erfgoedstudies, de kritische analyse van het behoefteprogramma, het omgevingsonderzoek en de risicoanalyse gebundeld tot een coherent masterplan. 

Deelopdracht 2: uitwerking van het masterplan: renovatie en restauratie van het oude gerechtsgebouw.

Met gepast respect en eerbied voor de historisch waardevolle aspecten van het gebouw zal het justitiepaleis gerenoveerd worden volgens hedendaagse normen van comfort en technieken.
De uitbouw en integratie van een extra, vierde verdieping en de modernisering van de patio's zullen het gebouw opnieuw gebruiksvriendelijk maken.

Bureau Bouwtechniek 
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van het architectenbureau HUB en neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering voor zijn rekening.

BB team: arch. Mark Sette, ir. arch. Michaël De Roeck