Museum aan de Stroom

Architect: Neutelings Riedijk Architecten (Rotterdam)
Bouwheer: Stad Antwerpen gedelegeerd bouwheer AGVESPA
Adviseurs: ABT (stabiliteit), M&R Engineering (speciale technieken), Daidalos Peutz (akoestiek) Ifset (brandveiligheid), Memubar (veiligheidscoördinatie)
Locatie: Antwerpen
Oppervlakte: 20.000 m²  
Timing: 2006 - 2010
Budget : € 33.000.000 
Status: opgeleverd / definitieve oplevering 2016

Projectondersteuning I Samenwerking

Bouw van een nieuw museum voor het exposeren en centraliseren van de collecties uit het “Vleeshuis”, “Steen” en “Volkskundemuseum” aangaande het industriële, maritieme en sociologische verleden van de haven van Antwerpen. Op het dak van de spiraalvormige museumtoren zitten een feestzaal en restaurant, een grand café maakt op het gelijkvloers verbinding met het groot publiek plein waar enkele commerciële paviljoenen zijn opgetrokken.

Energie-arm gebouw
De museumtoren heeft 2 klimaatzones:

  • een geconditioneerd klimaat in de tentoonstellingszalen
  • een fluctuerend semi-buitenklimaat in de spiraalroute. 

De vloeren van de spiraaltoren zijn uitgerust met waterbuizen die in de winter dienst doen als vloerverwarming. In de tussenseizoenen wordt de warmte die aan de zonzijde van het gebouw binnenvalt door de waterbuizen opgenomen en naar de koude zijde van het gebouw getransporteerd. Het teveel aan warmte wordt opgeslagen in een buffervat waarmee het gebouw ’s ochtends wordt opgewarmd. In de zomer wordt de overtollige warmte via dit waterstelsel afgevoerd en gekoeld met Scheldewater. 

Bureau Bouwtechniek 
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van de architect vanaf wedstrijdfase en is verantwoordelijk voor de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek en de raming. BB leidt de controle op de uitvoering.

BB team: arch. Mark Sette, ir. arch. Toon Kalhöfer, arch. Bart Van den Bossche