Militair Hospitaal I Generale Staf

Architect: 360 architecten
Bouwheer: VME Stafkwartier
Adviseurs: Venac (akoestiek), Sweco (stabiliteit, technieken), Egeon (EPB, veiligheidscoördinatie)     
Locatie: Antwerpen     
Timing: 2010 – 2018 
Status: opgeleverd

Renovatie en restauratie van het monumentale gebouw Generale Staf in ’t Groen Kwartier in Berchem. Het gebouw krijgt een volledige nieuwe invulling: het wordt deels woning, deels kantoor, deels hotel. 't Groen Kwartier is het vroegere Militaire Hospitaal in Antwerpen, dat de afgelopen jaren stilaan is omgevormd tot woongebied. 

Geschiedenis
De Generale Staf diende vroeger voor de verzorging van officieren en huisvestte de staf van het Militair Hospitaal. Overdadige decoratie zoals bloemmotieven en dakkapellen en volumespel met erkers, torentjes en trapgevels maakt dat het gebouw een combinatie is van neo-Vlaamse renaissance en neobarok.  

Gebruik
In de middenbeuk van het gebouw bevindt zich het kantoor van AG VESPA. Het is een hedendaagse werkomgeving met eigentijdse architectuur, in een historisch gebouw. NV Kloosterkwartier is eigenaar van kop west. Daarin komen 10 kamers van het hotel dat in het nabijgelegen klooster wordt gerealiseerd. 

Restauratie
Omdat het gebouw een monument is, werken de eigenaars samen met Monumentenzorg Vlaanderen. Wat behouden kon worden aan de Generale Staf, is behouden. Wat vervangen moet worden, wordt vervangen naar origineel model en in de originele materialen. De gevel en het dak zijn in de originele materialen hersteld en er is nieuw buitenschrijnwerk in eik naar het originele model. Het volume van het gebouw is hetzelfde gebleven. 

Bureau Bouwtechniek
Bureau Bouwtechniek is aangesteld als restauratie architect. BB is verantwoordelijk voor de details en het dossier van de gesubsidieerde posten en volgt de werf op wat betreft het restauratieve deel.

BB team: arch. Bert Van den Bergh