Masterplan Sint-Anna

Architect: HUB 
Bouwheer: Zorgbedrijf Antwerpen
Adviseurs: ABT (stabiliteit), RCR Ingenieursbureau (technieken), Daidalos (akoestiek)  
Locatie: Berchem   
Oppervlakte:  35.000 m² / Gebouw A 12.600 m²  
Timing: 2010 - 2018     
Budget: € 21.000.000
Status: WZC opgeleverd

© ontwerpbeelden HUB
© Sarah Blee

Projectondersteuning | Samenwerking
Technisch advies | EPB & Veiligheidscoördinatie

Masterplan voor de site Sint-Anna in de wijk Nieuw Kwartier te Berchem. De bestaande site van het RVT Sint-Anna wordt getransformeerd tot een nieuwe woonzorgwijk waar verschillende gradaties zorg en verschillende types woongelegenheden zullen aangeboden worden. Een fijnmazig netwerk van publieke, semi-publieke en private buitenruimtes en tuinen zal het verdwijnen van de bestaande groenruimte ruimschoots compenseren.

Een deel van de bestaande historische gebouwen, waaronder de monumentale kapel en trapzaal zal ingepast worden in de nieuwe ruimtelijke structuur. Op die manier wordt niet alleen de erfgoedwaarde van het complex behouden, maar krijgen de bestaande ruimtes een zinvolle herbestemming.

Bureau Bouwtechniek 
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van het architectenbureau HUB vanaf wedstrijdfase en is verantwoordelijk voor de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering.  

BB team: arch. Lieselot Prinsie, arch. Raf De Preter, ir. arch. Joni Staljanssens, arch. Barbara Arts, ir. arch. Karen Josso, int. arch. An Vanderveken, ir. arch. Elien Coppitters