Masterplan Divercity

Architect: V+
Bouwheer: Commune de Forest, Contrat de quartier Primeurspont de Luttre
Adiviseurs: Technum (buitenaanleg), Zeugma (TS), Ecorce (EPB), Daidalos-Peutz (akoestiek), R2D2 (Batex), Greisch (stabiliteit)
Locatie: Brussel   
Oppervlakte: 8.655 m²   
Timing: 2011 -  2017
Budget:  € 3.528.000  
Status: gerealiseerd

© Giulia Frigerio - V+, Maxime Delvaux, Céline de Vinck

Projectondersteuning I Samenwerking

Bouw van een kinderdagverblijf, kokschool, dagcentrum voor ouderlingen, park, conciërgewoning en jeugdhuis op een voormalige industriële site in Vorst.

Het project
Divercity tracht op een voormalige industriële site ingesloten door twee treinsporen een complex van publieke voorzieningen te combineren met een groot park. Het hoofdgebouw is georganiseerd rond een patio, een ruimte die ontstaat tussen de drie gebouwvleugels, en ontdaan van onnodige architecturale effecten. Zodoende richt het zich op de relatie tussen de eindgebruikers en het unieke landschap van het perceel. Ook het jeugdhuis volgt deze logica en stelt zich als een bescheiden volume op in de schaduw van de burg. 

Uitdagingen

  • de complexiteit van de site, gesitueerd tussen twee treinsporen in een zone die overstromingsgevoelig is; 
  • voldoen aan de voorschriften van Batex (Batîment exemplair) op cultureel, sociaal, bouwkundig en energetisch vlak.

Technisch voldoen de gebouwen aan de passiefnorm met bijzondere aandacht voor isolatie - d.m.v. verhoogde isolatie en de installatie van groene daken - en luchtdichtheid, maar ook met een zeer lage energiebehoefte onder meer door de specifieke keuze van technische installaties. 

Pluspunten
Het project vult een gebrek aan infrastructuur en groene ruimte in dit deel van Vorst. Door zijn omvang wordt het desondanks haar ligging in de periferie een landmark voor de gemeente. 

Het project combineert hedendaagse architectuur met verhoogde energieprestaties en garandeert duurzaamheid op lange termijn zowel op cultureel, sociaal als energetisch vlak. 

Duurzaam
De gebruikte materialen werden geselecteerd op basis van hun ecologische en duurzame aspecten volgens de classificaties van 'Nibe', duurzaamheidslabels FSC/PEFC en specifieke ecologische labels. 

Er zal een systeem voor de recuperatie van regenwater geïnstalleerd worden, een deel van het dak is ontworpen als groendak en een gedeelte van het park dient als een infiltratiebekken. Zodoende reduceert het project de ondoorlaatbare oppervlaktes van de site.

Bureau Bouwtechniek 
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van het architectenbureau V+ vanaf wedstrijdfase. BB neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering voor zijn rekening.  

BB team: ir. arch. Julie Janssens, arch. Johan Cordonnier, ir. arch. Stephanie Van Goethem