Kunstcampus deSingel

Architect: Bureau Bouwtechniek
Bouwheer: Vlaamse Overheid - Fonds Culturele Infrastructuur
Mandataris bouwheer: Vlaamse Overheid – Agentschap Facilitair Bedrijf
Locatie: Antwerpen
Budget: € 1.780.000
Timing: 2018 - 
Status: in uitvoering

© Bureau Bouwtechniek
© werffoto: Fonds Culturele Infrastructuur

Technische renovatiebegeleiding I Gevel en Dak
Technisch advies I Veiligheidscoördinatie

Renovatie van de betonnen gevel en het dak van de toneel- en bibliotheektoren van Kunstcampus deSingel in Antwerpen. De buitenhuid van de toren wordt volledig gerenoveerd zonder daarbij afbreuk te doen aan de architecturale kwaliteit en het uitzicht van het gebouw.

 • herstellen van de schade aan de betonhuid
 • opnieuw schilderen van de gevel
 • vernieuwen van de waterdichting van het dak 
 • energetische verbeteringen zoals het plaatsen van binnenisolatie en het vervangen van het buitenschrijnwerk.

Het gebouw
De 2de bouwfase van het bouwdeel Stynen werd ontworpen in de jaren ‘60 en gerealiseerd tussen 1972 en 1980. 

Alle daken zijn uitgevoerd als een koud verlucht dak, de wanden zijn vol beton, binnen bekleed met polyurethaanschuimpanelen. De platte daken hebben een betonnen balustrade (+/- 1,8 meter hoog) en op de daken staan diverse betonstructuren. Oorspronkelijk waren de daken bekleed met bitumenroofing en belast met betonnen terrastegels. In 1990 en 1992 werd het dak voor de eerste maal gerenoveerd.

De gevel vertoonde eind jaren ’80 veel betonrot. Begin jaren '90 werd de gevel daar tegen behandeld en geschilderd. Hier en daar vertoont de gevel nieuwe barsten en het geheel van de toren moet opnieuw geschilderd worden.

De opdracht

voorontwerp:

 • een bouwfysiche analyse (o.a. koudebruganalyse, onderzoek naar inwendige condensvorming, thermografisch onderzoek) 
 • begeleiden vooronderzoek in het kader van betonaantasting 
 • voor- en definitief ontwerp

aanbesteding en uitvoering:

 • opmaak aanbestedingsdossier
 • de organisatie en behandeling van de gunningsprocedure;
 • de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering; 
 • de keuring en het toezicht van de prestaties; 
 • de goedkeuring en de controle van de vorderingsstaten;
 • het opstellen van de verslagen;
 • de evaluatie en het advies bij eventuele meerwerken, wijzigingen van het tijdsschema;
 • de opleveringen; 
 • het nazicht van de schuldvorderingen en facturen.

BB team: arch. Bert Van den Bergh, ir. arch. Stephanie Van Goethem, ir. arch. Robbe Verelst, arch. ass. Tuur Van Dijck, Farzan Jazil, ing. Els Cauberghs