Kleuter- en basisschool Land van Nu

Architect: Geurst & Schulze architecten
Bouwheer: AG Vespa
Adviseurs: TECON groep (stabiliteit, technieken), Abetec (veiligheidscoördinatie), EVA international (akoestiek)
Locatie: Deurne
Oppervlakte: omgevingsaanleg: 2657 m² (parking, speelplaats, beplantingen) / schoolgebouw: netto 2589 m² (basis en lagere school, sporthal) - bruto: 2.891 m²
Budget:  5.300.000 €
Timing: 2017 - 2019
Status: opgeleverd 

Projectondersteuning I Samenwerking
Technisch Advies I EPB

Nieuwbouw van een kleuter-en lagere school, multifunctioneel cluster met turnzaal en polyvalente ruimten in Deurne.

Het project
De school sluit aan op een vierlaags appartementengebouw door middel van een poort met overkapping. Een hekwerk biedt toegang tot de school en het speelterrein voor voetgangers en fietsen. Aan de straatgevel, naast de overdekte speelplaats, liggen op de begane grond de polyvalente ruimten en de refter, die door middel van een mobiele wand over de volledige breedte van de ruimte kunnen worden samengevoegd. De turnzaal is opgetild boven de polyvalente ruimte waardoor de plint aan de straat een open en aantrekkelijke uitstraling krijgt.

Het gebouw is functioneel opgedeeld in een breed inzetbaar multifunctioneel deel met de turnzaal en de polyvalente ruimten, een schooleigen deel met de basis- en kleuterschool en een semipubliek deel met administratieve ruimten.

Bijzonderheden
Atypisch in de uitvoeringsfase van dit project was de grootschalige archeologische studie voor de start van de werken die uiteindelijk geleid heeft tot aanzienlijke bijkomende grondwerken. Door de vondst van oude munitie op de site diende het volledige terrein veiligheidshalve gescand te worden.

Ook de aanwezigheid van een grote oude populier op de site zorgde voor nogal wat opschudding. Aanvankelijk werd de boom geïntegreerd in het ontwerp, maar in overleg met de aanpalende luchthaven bleek deze voor veiligheidsproblemen te zorgen voor de vluchtroutes. Uiteindelijk werd het omgevingsplan aangepast, werden er nieuwe bomen aangeplant en werd de populier gerecycleerd in de vorm van speeltuigen op de speelplaats. Ook deze hele procedure heeft zijn impact gehad op de termijn en uiteindelijke kostprijs.

Bureau Bouwtechniek staat in voor de bouwtechnische ondersteuning van de
architecten vanaf wedstrijdfase:

  • de technische assistentie tijdens het ontwerpproces,
  • de opmaak van het bouwkundige bestek,
  • de raming,
  • de controle op de uitvoering.

BB neemt ook de EPB- verslaggeving voor zijn rekening.

BB team: arch. Michaël De Roeck, arch, Ilse Deckmyn