Kantoorgebouw WTCB

Architect: BOVAArchitects
Bouwheer: WTCB
Adviseurs: Denis Dujardin (groen concept), Daidalos-Peutz (bouwfysica), Ney and partners (stabiliteit), Studiebureau Boydens (technieken, EPB)
Locatie: Zaventem
Oppervlakte: 9.500 m²
Timing: 2018 - 
Status: in ontwerp

© renders: BOVAA
© BIM: BB

Projectondersteuning I Samenwerking

Renovatie van het kantoorgebouw van het WTCB in Brussel. 

Duurzaam verbouwen (van de stad) 
Naast hoge prestaties op het gebied van energieontwerp en circulariteit, ambieert dit project een prototype te benaderen van de biofiele ontwerpprincipes voor een duurzaam hergebruik van bestaande gebouwen in stedelijke omgevingen met een hoge dichtheid.

Circulair bouwen

 • Bouwen in onafhankelijke lagen: elementen met verschillende levensduur die losgemaakt en vervangen of gerecupereerd kunnen worden zonder aangrenzende bouwdelen te beschadigen.
 • Demontage reeds voorzien bij ontwerp. Het gebouw als toekomstige materiaalbank.
 • Materialen met lage milieu-­‐impact en grote materiaalefficiëntie.

Biofiel ontwerp

 • De nieuwe bouwschil als groeninfrastructuur voor dichtbebouwde stedelijke omgevingen. 
 • De schil is ontworpen als een systeem van onafhankelijke lagen (Cfr. circulair bouwen).
 • De componenten zijn zowel langs buiten als langs binnen toegankelijk.
 • De nieuwe bouwschil laat een flexibele invulling van de binnen inrichting toe. 

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van de architect en is verantwoordelijk voor de: 

 • technische assistentie tijdens het ontwerpproces, 
 • opmaak van de uitvoeringsplannen, 
 • uitwerking van technische details, 
 • opmaak van het bouwkundige bestek en de raming. 

Bureau Bouwtechniek leidt de controle op de uitvoering.

BB team: ir. arch. Thomas Janssens, ir. arch. Elien Coppitters, ir. arch. Thijs Verfaillie, arch. Bart Van den Bossche, ir. arch. Arno Van Hulle, Farzan Jazil, ir. arch. Febe Lanckmans, ing. Freya Michiels, Jan Deuvaert, arch. ass. Katie Van der Borght, ir. arch. Marleen Meulenbergs, ing. Martijn Vyncke, ir. arch. Paulus Present, arch. Raf De Preter, ir. arch. Stephanie Van Goethem, arch. Steven Wauters, ir. arch. Thomas Cantraine, ir. arch. Tiny Vandenberghe