Gemeentelijk Technisch Instituut

Architect: Teema architecten
Bouwheer: DBFM Scholen van Morgen nv  
Adviseurs: Pascal De Munck (stabiliteit), Studiebureau Herelixka (technieken), Johan De Laere (akoestiek), Cenergie (passiefbouwen)
Locatie: Londerzeel  
Oppervlakte: 4.200 m² 
Timing: 2007 – 2014  
Budget: € 6.500.000
Status: opgeleverd 

© BB en Scholen van Morgen – AG Real Estate

Projectondersteuning I Samenwerking

Compacte passieve schooluitbreiding voor het Gemeentelijk Technisch Instituut (GTI) in Londerzeel. Uitgangspunt van dit ontwerp is de centrale ontmoetingsruimte die de eetzaal, circulatieruimte en het open leercentrum herbergt. Zowel de bestaande klassenvleugel, de nieuwe klaslokalen als de werkplaatsklassen geven uit op de ontmoetingsruimte. Het compacte volume kreeg een sprekende vorm met grote, diepe ramen zonder onderverdelingen. 

Passief (K 14 / E 55)
De nieuwbouw van het GTI is gebaseerd op het passiefhuisconcept. Muren en daken zijn voorzien van 30 cm hoogwaardige isolatie. Koudebruggen werden vermeden en er werd zeer performant schrijnwerk voorzien. Verder werd veel aandacht besteed aan de luchtdichtheid en wordt er een (performant) ventilatiesysteem D met warmtewisselaars geïnstalleerd. Zonne- en interne warmtewinsten worden optimaal gebruikt op koude dagen. In de zomer wordt eventuele oververhitting vermeden met een elektronisch gestuurde zonnewering en m.b.v. nachtkoeling. Een monitoringsysteem registreert de verschillende energieverbruiken. Als dat systeem onregelmatigheden detecteert, kan er onmiddellijk ingegrepen worden. (Meer weten?)

Lees meer

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van Teema architecten vanaf wedstrijdfase. BB neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering voor zijn rekening.

BB team: ir. arch. Nadja Van Houten, ir. arch. Katrien Van Goethem, ir. arch. Karen Josso