Gemeenschapscentrum Pieter en Pauwel

Architect: HUB
Bouwheer: Groep Van Roey
Adviseurs: ABT (stabiliteit), RCR (technieken), Daidalos Peutz (akoestiek & bouwfysica)
Locatie: Neder-Over-Heembeek
Oppervlakte: 1.875 m2    
Timing: 2013 - 2017
Budget: € 2.500.00
Status: opgeleverd

© David Jacobs

Projectondersteuning I Samenwerking
Technisch advies I EPB
Technisch advies I Veiligheidscoördinatie

Bouw van het multifunctioneel nieuwbouwproject Pieter en Pauwel in Neder-Over-Heembeek. De nieuwbouw voorziet een diensten- en gemeenschapscentrum, theaterzaal en bibliotheek.

Bureau Bouwtechniek staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van HUB vanaf wedstrijdfase en is verantwoordelijk voor de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering. 
BB neemt ook de EPB- verslaggeving en de veiligheidscoördinatie voor zijn rekening.