Folkloremuseum

Architectuurontwerp: V+, Projectiles (scenografie), Taktyk (landschapsarchitectuur), Simon Boudvin (kunstwerk)
Bouwheer: Communauté Française en de stad Moeskroen
Adviseurs: Daidalos (akoestiek), Greisch (stabiliteit en speciale technieken)
Locatie: Moeskroen
Oppervlakte: 1.200 m²
Timing: 2010 - 2017
Budget: 2.500.000 €
Status: opgeleverd

© Maxime Delvaux

Projectondersteuning I Samenwerking

Renovatie en uitbreiding van het Museum voor Folklore en zijn park. Het museum moet in de verbeelding van de Moeskroenenaar een nieuw eiland worden, zoals de Grote Markt en het stadspark, en een niet te missen etappe in de toeristische route van de stad.

Horizontaal museum
Het museum is een uitbreiding van het gebouw waar zich momenteel de kantoren van het museum bevinden. De relatie tot het bestaande gebouw vertaalt zich ook in het volume. De diepte en hoogte van het museum zijn in verhouding direct gerelateerd aan het bestaande gebouw, maar ook, bij uitbreiding, aan het industrieel erfgoed tout court van Moeskroen. 

De horizontale oriëntatie van het museum stelt de ontwerpers in staat om alle publieke ruimtes op de begane grond te situeren, zodat ze zowel visueel als fysiek in verbinding staan met het omliggende park.

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van het architectenbureau V+ vanaf wedstrijdfase. BB neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering voor zijn rekening.

BB team: ir. arch. Julie Janssens,