Designcenter De Winkelhaak

Architect nieuwbouw: Stad Antwerpen (planningscel, Coby Manders en Philippe Pittilion), Bureau Bouwtechniek en Groep Archo
Architect uitbreiding: Gigantes Zeghelis Architects
Bouwheer: Stad Antwerpen 
Locatie: Antwerpen 
Timing: nieuwbouw 2002 - uitbreiding 2004
Status: gerealiseerd

© Toon Grobet & Jan Kempenaers

Projectondersteuning I Samenwerking

Ontwerp en bouw van een designcenter in de stationsbuurt in Antwerpen. Designcenter De Winkelhaak maakt deel uit van het herwaarderingsproject voor de Antwerpse stationsbuurt en kaapte reeds verschillende architectuurprijzen weg.

De Winkelhaak fungeert als bedrijvencentrum en coach voor architecten en zelfstandige ontwerpers. Het designcenter beschikt over een multifunctionele zaal, brasserie en designshop. Gemiddeld zijn er zo’n dertig ontwerpbureaus actief, die alle participeren in een creatieve denktank en zo een gezonde kruisbestuiving tot stand brengen.


©Toon Grobet

Bureau Bouwtechniek staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van het ontwerpteam vanaf wedstrijdfase. BB neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek en de raming voor zijn rekening. BB leidt eveneens de controle op de uitvoering en is verantwoordelijk voor de veiligheidscoördinatie.

BB team: prof. arch. Jan Moens, arch. ilze de Backer