Delhaize

Bouwheer: Delhaize
Locatie: Elsene
Oppervlakte: groendak 200 m² – inkomzone 250 m² 
Budget: resp. € 94.500 - € 47.500  
Timing: 2013
Status: afgerond

Technische renovatiebegeleiding | Daken & dakparkings

Sinds 2011 is Bureau Bouwtechniek een van de vaste partners van Delhaize voor de uitvoering van studieopdrachten voor daken binnen de Delhaize Group Belux. Zo helpt BB op jaarbasis een 25-tal winkels of 25.000 m² dak over heel België renoveren. Dit gebeurt vaak in combinatie met de veiligheidscoördinatie in ontwerp- en/of uitvoeringsfase.

Studie
Op basis van een grondig onderzoek (al dan niet destructief) en evaluatie van de bestaande toestand stelt BB een technisch en administratief bestek, gedetailleerde meetstaat en samenvattende meetstaat (inschrijvingsformulier) op. BB begeleidt vervolgens de aanbesteding en de vergelijking van de offertes van aannemers. 

Uitvoering
BB leidt de opvolging van de werken (technisch controle, kostentechnisch, organisatorisch) en assisteert bij de voorlopige en definitieve oplevering inclusief verslaggeving. 

BB team: ing. Freya Michiels, ir. arch. Dorien De Bonte, arch. ass. Ken Coolsaet, arch. ass. Tuur Van Dijck 

Case: Groendak
De bestaande opbouw van het dak bestond uit achtereenvolgens: draagstructuur in beton, bitumineuze waterdichting, chappe van ca. 3 cm, isolatie (XPS), filterdoek en ca. 60 cm aarde t.b.v. een intensief groendak. 

Aangezien er zich in het verleden veel infiltraties voorgedaan hebben, wenste de bouwheer een totaaloplossing waarbij er én een groendak gehanteerd zou worden én ruimte voorzien werd voor een verkoopzone. Zo kunnen er tijdelijke verkoopstanden geplaatst worden op het groendak. 

Nadat er een volledige sanering tot op de draagstructuur van het bestaande dakpakket werd uitgevoerd, werd er geopteerd voor een opbouw als volgt:
- draagstructuur in beton
- tweelaagse bitumineuze waterdichting (Onderlaag P3, toplaag APP 4 mm)
- gecombineerde drainagelaag met filterlaag
- substraat
- vegetatie – ingezaaide sedumstekken 

Ter hoogte van de verkoopszone werd er gebruik gemaakt van tegels op tegeldragers die op de bitumineuze waterdichting geplaatst werden. De tegeldragers werden zo afgesteld dat de tegels zich op dezelfde hoogte bevinden als het groendak. 

Ter hoogte van opkanten, afvoeren, details werd er gebruik gemaakt van een grindzone. Indien er zich ter hoogte van één van deze risicopunten een probleem zou voordoen kan het grind eenvoudig verwijderd worden om een oplossing te bieden aan een eventuele infiltratie. 

Inkomzone
De bestaande opbouw van de inkomzone bestond uit achtereenvolgens: draagstructuur in beton, een bitumineuze waterdichting van ca. 1cm, een chappe van ca. 10 cm en een betegeling van ca. 1 cm. 

Aangezien de bestaande betegeling zéér glad was bij regen en sneeuw en de bestaande betegeling verouderd, werd ervoor geopteerd om de volledige zone te voorzien van een eindlaag die voldoende anti-slip was. 

Er werd uiteindelijk gekozen voor volgende opbouw:
- draagstructuur in beton
- tweelaagse bitumineuze waterdichting (onderlaag P3, toplaag 4 mm)
- bescherming voor de waterdichting: niet geweven polyesterdoek (≥ 250 g/m² totaal)
- ligbed op basis van split 
- klinkers van 6 cm dikte waarbij de voegen ingestrooid werden met zand 

De moeilijkheid van het renoveren van deze zone bestond erin het afgewerkte niveau overal te laten overeen stemmen met de bestaande niveaus van trappen, liften en inkom. Bovendien diende de impact van de renovatie tijdens de openingsuren zo min mogelijk te zijn en moesten in functie van de veiligheid de nodige maatregelen getroffen worden.