Campus Panhoven

Architect: Bekkering Adams architecten (Rotterdam)
Bouwheer: DBFM Scholen van Morgen 
Adviseurs: ABT (stabiliteit), Ingenium (technieken) 
Locatie: Peer
Oppervlakte: 18.400 m²
Timing: 2012 - 2016
Budget: € 33.000.000
Status: opgeleverd

© Sarah Blee

Projectondersteuning I Samenwerking

Bouw van een scholencampus in Peer. In een gezamenlijke inspanning van verschillende Inrichtende machten en de Stad Peer is het de intentie om op de site Panhoven, achter het bestaande collegebouw, een scholencampus te ontwikkelen met een secundaire school, een basisschool, een sportcomplex en een internaat met 70 kamers. De gebouwen zijn gegroepeerd in een groene parkachtige setting, waar in een open sfeer sportvelden en andere speelmogelijkheden zijn gecreëerd. Deze zijn publiek toegankelijk zodat ze ook na schooltijd goed gebruikt kunnen worden.

Uitvoeringswijze
De gebouwen staan verspreid op de campus, maar zijn opgevat in eenzelfde materiaalgebruik en uitvoeringswijze. Voor de verschillende gebouwen is gekozen voor een vergelijkbare opbouw en materialisatie, waardoor een vanzelfsprekende eenheid ontstaat. Er worden duurzame, esthetisch verantwoorde en onderhoudsvriendelijke materialen toegepast. De plint van de gebouwen wordt uitgevoerd in een lichte natuursteen. Ook alle tuinmuren en gevels van fietsenbergingen worden in natuursteen uitgevoerd. De bovenbouw van de scholen en het internaat zijn van een lichte metselsteen. De ramen, met daartussen geprofileerde panelen, zijn van aluminium. De gevel van de sporthal is van een lichte geprofileerde aluminium plaat.

Fasering
De campus Panhoven in Peer wordt gefaseerd uitgevoerd en omvat 4 deelprojecten:

  1. Nieuwbouw voor het basisonderwijs van 4.105 m², waarvan 3.620 m² klas- en vaklokalen, refter en technische ruimte en 485 m² sportzaal.
  2. Nieuwbouw van een internaat van 2.044 m².
  3. Nieuwbouw van een secundaire school van 9.023 m² voor klas- en vaklokalen.
  4. Nieuwbouw van een sporthal van 3.249 m² waarvan 55 m² klas- en vaklokalen, refter en technische ruimte en 3.194 m² sportzaal.

Lees meer

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van het Nederlandse architecten duo. BB stapte aan boord in de wedstrijdfase en is verantwoordelijk voor de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de controle van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de technische controle op de uitvoering.

BB team: arch. Steven Wauters, ir. arch. Marleen Meulenbergs, ir. arch. Gretel De Smet, ir. arch. Karen Josso, 

In de pers

Renders: Bekkering Adams architecten