Campus De Wijnpers

Architect: TV Office Kersten Geers David Van Severen I Util
Bouwheer: Provincie Vlaams Brabant
Adviseurs: Studiebureau Boydens (technieken)
Locatie: Leuven
Oppervlakte: 3200 m²
Timing: 2011 - 2017
Budget: € 4.900.000 
Status: opgeleverd

© Sarah Blee

Projectondersteuning | Samenwerking

Bouw van een campus voor de eerste graad van De Wijnpers.
De Wijnpers is een robuust en compact gebouw. Sporthal, speelplaats en klassenstrook worden op een doordachte manier gecombineerd. Door de sequentie van 22 klaslokalen met zicht op de Leuvense skyline ontstaat er een bandbreedte waarin soms grotere klaslokalen, time-out lokalen en activiteitenlokalen gecombineerd worden met zichten op de speelplaats en sporthal. 

Bureau Bouwtechniek 
BB staat in voor de bouwtechnische ondersteuning van het architectenbureau TV Office Kersten Geers David Van Severen - Util  en neemt de opmaak van het bouwkundige bestek, raming en assistentie tijdens de uitvoering voor zijn rekening.  

BB team: ir. arch. Sebastiaan Schelfaut