Brussels Expo

Bouwheer: Brussels Expo
Locatie: Brussel
Oppervlakte:  21.000 m²
Timing: 2016 - 2017
Status:
Paleis 8 in uitvoering
Paleizen 9, patio en 12 in aanbesteding

Technische Renovatiebegeleiding I Daken
Technisch advies I Veiligheidscoördinatie

Studie, opmaak aanbestedingsdossier, werfopvolging en opleveringen van de dakrenovaties van de platte daken van de paleizen 8, 9, patio en 12.

Studie en ontwerp

 • Evaluatie van de bestaande toestand aan de hand van onderzoek ter plaatse 
 • Studie van de dakdetails in functie van de haalbaarheid van de conceptopties, inclusief studie van de daklichten
 • Evaluatie van het mogelijke bijkomende gewicht op de respectievelijke daken en dit aan de hand van het huidige dakafdichtingsgewicht, overleg met Aib-Vinçotte, nazicht van bestaande plannen.
 • Bouwfysische studie: Nazicht en advies aangaande de te gebruiken isolatiediktes in het kader van de huidige regelgeving, de regelgeving 2017, 2020. Nazicht van de noodzaak van een dampscherm, aard van het isolatiemateriaal en aard van de dakafdichting. 
 • Synthese: 4 conceptopties (materiaalgebruik, bevestigingswijze, dikte etc. ) met +/- evaluatie en budgetimplicaties, impact op het gebruik van de hallen, het gebruik tijdens de renovatie en de ophangingen.

Aanbestedinsdossier

 • Op basis van de door Brussels Expo weerhouden conceptoptie, opmaak van het technisch en administratief bestek, detailtekeningen, gedetailleerde meetstaat en samenvattende meetstaat (inschrijvingsformulier). 
 • Prijsvergelijking en onderhandeling van de aanbesteding in samenspraak met Brussels Expo.

Werf

 • Technische controle van de uitvoering van de werken: 
  leiding van de wekelijkse werfvergadering (technisch, kostentechnisch, organisatorisch etc.) technische controle op de goede gang der werken
  verslaggeving 
 • Assistentie bij de voorlopige en de definitieve oplevering

BB team: prof. arch. Jan Moens, arch. Johan Cordonnier, arch. Barbara Arts, arch. ass. Ken Coolsaet