Audit en gebouwbeheer stedelijk Financieel Patrimonium

Bouwheer: AGVESPA  
Locatie: Antwerpen
Timing: 2008 - 2015
Status: uitgevoerd

Kritische inspectie van het stadspatrimonium van AGVESPA in Antwerpen

Doel van deze audits is de gemiddelde onderhoudskost van bestaande gebouwen over een periode van 20 jaar in kaart brengen. 

De onderzoek domeinen van deze audit en de verschillende gebouwtypes zijn talrijk. Het multidisciplinair team van BB beheerst zowel de bouwkundige delen van de opdracht (de buitenschil en het interieur) als de technische installaties, de brand-, energie- en de inbraakveiligheidsaspecten.

Werkwijze 
Inspectie
Alle verschillende fases van de opdracht worden doorlopen: de monitoring– conditiestaat met rapportage, de meerjarige onderhoudsplanning en –begroting met individuele en globale rapportage. 

Opmaak rapporten
BB heeft een eigen database met materiaaleigenschappen en levensduur, mogelijke schade- en sleetgevallen, eenheidsprijzen etc. opgebouwd. In dit technisch rapport wordt een overzicht gegeven van de nodige onderhouds- en herstellingswerkzaamheden en hun kostprijs, geplaatst op een tijdsbalk. De verwerking van de conditiestaat en de opmaak van de meerjarenonderhoudsplanning en –begroting zijn onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld.

Eindrapport
De gegevens uit verschillende deelrapporten worden aangepast aan een formaat compatibel met het PLANON-pakket van AGVESPA.