Administratief Centrum Willebroek

Architect: BRUT architectuur
Bouwheer: Gemeente Willebroek
Adviseurs: Util (ingenieur stabiliteit), Bureau Bouwtechniek (ingenieur technieken), Landinzicht (landschapsarchitect) en Aron (archeologisch onderzoek)
Locatie: Willebroek    
Oppervlakte:  5.000 m²    
Timing: 2009 - 2012   
Budget:  € 6.000.000
Status: opgeleverd

© Steven Neyrinck

Projectondersteuning I Samenwerking
Technisch advies I EPB, technieken, veiligheidscoördinatie

Ontwerp en uitvoering van een nieuwbouw van het administratief centrum in Willebroek met open inkomruimte in het verlengde van het plein, met publieke en privatieve ruimtes, gevel in lichte natuursteen, groendaken en tuin.

Als een eerste uitvoering van het ‘masterplan herlokalisatie gemeentelijke diensten en OCMW’ werd een nieuw administratief centrum gebouwd, waarbinnen al deze diensten kunnen worden gecentraliseerd. Het nieuwe publieke gebouw neemt een prominente plaats in binnen de Willebroekse skyline. Tegelijkertijd werd de nieuwbouw ingepast binnen het straatbeeld en het bouwblok.

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van BRUT architectuur vanaf wedstrijdfase. BB neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering voor zijn rekening. Bureau Bouwtechniek is ook verantwoordelijke EPB, technieken en veiligheidscoördinatie.

BB team: arch. Johan Cordonnier, int. arch. An Vanderveken, ing. Martijn Vyncke, arch. Barbara Arts, arch. ass. Ken Coolsaet